Plešivica nekad

Plešivica, Jurjevčani, Plešivičko Prekrižje, Lokošin dol, Vranov Dol i Prilipje- to su članovi plešivičke zajednice. O životu Plešivice pričali su nam na terasi "Vidikovca" Dragutin Pačić, Mirko Mulig, Josip Braje i Branko Lukina. Plešivica predstavlja pojam vinogradarstva u Hrvatskoj. Vinova loza podigla je standard svojih trudbenika, opremila ih kućama i automobilimaali nije sve tako ružičasto kako izgleda. Rad u "trsju" je težak i naporan i treba uložiti mnogo muke da se dođe do proizvoda. A kamo onda s njim? Plasman nije osiguran a plaća se s ogromnim zakašnjenjem. Plešivica je koljevka turizma. Danas se več pomalo zaboravlja da je tu osnovano Turističko društvo. U doba obitelji Horvat i "Vile Horvat" bila je tu pošta, dućan telefon i pekra. Sada je stjecalište turista "Vidikovac" a i privatno ugostiteljstvo cvate prilično dobro.
Tri turističke priredbe stavljaju Plešivicu u središte pažnje. Martinjske večeri sa starim običajima krštenja mošta, zabavno-glazbeni festival "Zlatni glas Plešivice" i sanjkaško natjecanje "Kup Plešivice". U plešivičkom kraju sjećaju se predanog rada učitelja Terezije i Zvonka Valjka te dekana Dragutina Španića , koji je ovdje osnovao limenu glazbu, tamburaše i zabavni sastav "Vitalis" ( sa osebujnim pjevačem Stjepanom Režekom). Župna crkva sv. Jurja na Plešivici pregrađena je 1776. Među baroknim inventarom je epitaf Ivana Hrvoja i Eve Drefell, koji su odjeveni u domaču nošnju ( oko 1680.). Kapela sv. Franje Ksavera ima tlocrt križa i kupolu; građena je 1752.- 57.
Plešivički zrak je izvanredan a o tome svjedoči i činjenica da je ovdje bila smještena bbolnica za plućne bolesnike.

Izvor: Po dragome kraju, Područje Jastrebarskog "Kaj" 1975.